Udongah's Blog

Krui Lampung Barat

Neraka

Neraka dalam bahasa Al-qur’annya “AN NAAR” ialah suatu tempat dialam akhirat,yang ujudnya berupa api yang bergejolak dan menyala-nyala yang disediakan dan diancamkan oleh Allah sebagai balasan bagi pendusta-pendusta ayat-ayat Allah,orang-orang minafik,orang-orang yang berbuat dosa dan mati belum taubat,orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan tidak mau berbakti kepeda-Nya.

Macam-macam Neraka :

 1. Neraka Jahannam disediakan bagi orang-orang mukmin yang berbuat dosa.
 2. Neraka Jahiim disediakan bagi orang-orang yang menyembah berhala.
 3. Neraka Hawiyah disediakan bagi orang-orang Munafq.
 4. Neraka Wail disediakan bagi orang-orang yang berlaku curang.
 5. Neraka Sya’ir disediakan bagi orang-orang Sobiin.
 6. Neraka Ladhaa disediakan bagi orang-orang Yahudi.
 7. Neraka Saqar disediakan bagi orang-orang Majusi.
 8. Neraka Huthomah disediakan bagi orang-orang Nasrani.

Dikabarkan, bahwa Rosulallah SAW bersabda : Datang kepadaku Jibril dan aku bertanya kepadanya : Wahai Jibril ! beri aku gambaran tentang Neraka !. Jibril berkata sesungguhnya Allah menciptakan Neraka lalu dinyalakan seribu tahun sehingga menjadi merah,kemudian dinyalakan seribu tahun lagi sehingga menjadi putih,kemudian dinyalakan seribu tahun lagi sehingga menjadi hitam.Maka Jahannam itu menjadi hitam seperti malam yang kelam.Selamanya tidak berhenti gejolaknya dan tidak padam bara apinya.

Pada hari kiamat Jahanam didatangkan dari lapisan bumi yang ketujuh,dengan dikelilingi oleh tujuh puluh ribu barisan malaikat .Bilangan tiap barisan berjumlah lebih banyak dari jumlah jin dan manusia seluruhnya. Jahanam itu mempunyai kaki satu dengan yang lainnya kira-kira sejauh perjalanan seribu tahun.

Dan jahanam mempunyai tiga puluh ribu kepala,pada tiap kepala terdapat tiga puluh mulut, dalam mulut terdapat tiga puluh ribu gigi.Tiap gigi besarnya seribu kali gunung Uhud.Tiap mulut terdapat dua bibir dan setiap bibir setebal lapisan dunia.Tiap bibir terdapat rantai besi,tiap rantai terdapat tujuh puluh ribu lingkaran.Tiap lingkaran dipegang oleh banyak malaikat,kemudian didatangkannya di kiri Arasy.

Yang menempati pintu-pintu neraka :

 1. Pintu yang terbawah ditempati orang-orang Kafir dan keluarga Fir’aun dan namanya pintu Hawiyah
 2. Pintu kedua ditempati orang-orang musrik namanya pintu Jahiim
 3. Pintu ketiga ditempati orang-orang yang menyembah berhala namanya pintu Saqar
 4. Pintu keempat ditempati Iblis dan pengikutnya dan orang Majusi namanya pintu Ladhaa
 5. Pintu kelima ditempati orang-orang Yahudi namanya pintu Hithamah
 6. Pintu keenam ditempati orang-orang Nashara namanya pintu Sa’iir
 7. Pintu ketujuh ditempati umat Muhammad SAW yang mengerjakan dosa besar,mereka mati belum bertaubat

Firman Allah :
“Adapun bagi orang-orang durhaka,tentulah api neraka tempat tinggalnya.Setiap kali mereka hendak keluar dari sana,dikembalikan lagi dari sana,dikatakan kepada mereka:Rasakanlah siksa neraka yang dahulu yang pernah kamu dustakan itu”

Sabda Rosulullah :

“Penghuni api neraka itu dimakan oleh api tujuh puluh ribu kali tiap hari,setelah habis dimakan kembalilah mereka seperti semula dan seterusnya tidak akan mati”

Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra . bahwa rosulallah bersabda ” Barang siapa oleh Allah diberi harta ,dan tidak mengeluarkan zakatnya,dipanaskanlah harta bendanya dalam neraka Jahannam,lalu dibakar dengannya dahi,lambung dan punggungnya dihari Qiyamat,jika dingin dipanaskan kembali setiap hari”

Firman Allah :

“Diperintahkan kepada penjaga neraka :tangkaplah orang yang berdosa itu dan seret ketengah-tengah neraka,kemudian tuangkanlah ketas ubun-ubunnya air yang mendidih tadi sebagai siksaan, Rasakanlah ! karena engkau pernah mengatakan bahwa engkau orang yang perkasa dan mulia”

Na’uzubillah minzalik…, semoga menjadi renungan kita semua dan agar lebih baik lagi untuk ibadah kepada Allah amin…

Advertisements

December 23, 2010 - Posted by | Management Qolbu

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: